środki do dezynfekcji

Czym powinien charakteryzować się środek do dezynfekcji?

W sklepach dostępne są środki do dezynfekcji na bazie alkoholu lub też bez niego. Każda osoba zainteresowana zakupem takich produktów z rozwagą powinna podejść do wyboru odpowiedniego preparatu. W taki sposób, aby mieć pewność, że wybiera się rzecz sprawdzoną, skuteczną w swoim działaniu.

Cechy środków do dezynfekcji

Środki do dezynfekcji powinny charakteryzować się:

  • pełnym zakresem aktywności biobójczej,
  • brakiem negatywnego wpływu na człowieka,
  • skutecznością i szybkością działania,
  • brakiem zwiększenia aktywności poszczególnych patogenów,
  • przedłużonym działaniem biobójczym,
  • neutralny zapach (lub jego całkowity brak),
  • łatwość w aplikacji,
  • łatwość w przygotowaniu ewentualnego roztworu.

W sklepach nie otrzyma się produktu idealnego, który spełniałby poszczególne wymagania, ale z powodzeniem można znaleźć takie środki, posiadające chociażby zdecydowaną większość wymienionych wyżej cech.

Środki do dezynfekcji a oddziaływanie na człowieka

Tak, preparaty służące do dezynfekcji mają za zadanie likwidację wszelkich, szkodliwych patogenów. Użytkuje się je często. Szacuje się, że takie min. np. w przypadku gabinetów lekarskich, to 20 razy. Nic więc dziwnego, że mówi się też często o tych preparatach biorąc pod uwagę oddziaływanie na człowieka. Częste reakcje alergiczne są czymś normalnym, ale w takich sytuacjach należy pomyśleć o zmianie środka, np. na ten z mniejszą ilością alkoholu? Dzięki temu nie trzeba się będzie obawiać tego, że skóra nie będzie wyglądać korzystnie po każdej aplikacji.